ტექნიკური SEO სერვისები

საიტის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებით, მარტივად ხდება კონტენტის  ,,დარანკვა’’ საძიებო სისტემებში საკვანძო სიტყვების მეშვეობით, ტექნიკური SEO-ს დახმებით.

საიტს გააჩნია შემდეგი მნიშვნელოვანი მახასიათებლები, რომლებსაც აუცილებლად ექცევა ყურადღება, როდესაც იწყება SEO ოპტიმიზაციის სამუშაოების განხორციელება:

* საიტის სტრუქტურა
* საიტის ადაპტირებულობა ნებისმიერ მოწყობილობასთან
* საიტის ჩატვირთვის სისწრაფე
* საიტის სიმსუბუქე / არ უნდა იყოს გადატვირთული ფოტოებითა და ზედმეტი ინფორმაციით / კოდებით
* და რა თქმა უნდა, საიტი უნდა ინდექსირდებოდეს საძიებო სისტემებში

კომპანია ,,პორტალის’’ გუნდი კომპლექსურად ანხორციელებს ტექნიკური SEO ასპექტების მოწესრიგებას, რათა საძიებო სისტემებისთვის  გახდეს მარტივად გასაგები და შესაძლებელი გახდეს თქვენი საიტის კონტენტის ინდექსირება.

 • 3 წელზე მეტი გამოცდილება ტექნიკურ SEO-ში

 • შედეგზე ორიენტირებული კვალიფიციური გუნდი 

 • რეკომენდირებული მრავალი მომხმარებლის მიერ

ტექნიკური SEO პროცესი

SEO (საძიებო სისტემის ოპტიმიზაცია) ეს არის პროცესი, საიტების იმ მდგომარეობამდე მიყვანა, რომ კონკრეტული ფრაზის ძიებისას საძიებო სიტსტემებში (Google/Bing/Yandex) თქვენი საიტის რომელიმე გვერდი მოხვდეს Top 10-დან რომელიმე პოზიციაზე

.

საძიებო სისტემის ოპტიმიზაცია ხანგრძლივი, კომპლექსური და თანმიმდევრული პროცესია, რომელიც 3-დან 12 თვემდე პერიოდს მოიცავს (დაახლოებით). დამოკიდებულია სფეროს სირთულესა და კონკურენციაზე. 

SEO (საძიებო სისტემის ოპტიმიზაცია) 3 ძირითადი მიმართულებაა: 

 • ტექნიკური SEO

 • On-Page SEO

 • Off-Page SEO

 

სამუშაო პროცესის საწყის ეტაპზე, ვამოწმებთ თქვენი საიტის ძირითად მახასიათებლებს და გაწვდით ტექნიკური სეო-ს აუდიტის ანგარიშს, კვლევის შედეგად მიღებულ მონაცემებზე დაყრდნობით. საძიებო სისტემებში აკუმულირებულია უამრავი პოტენციური კლიენტი, ანუ ისეთი ადამიანები რომლებიც პოტენციურად შესაძლებელია თქვენი პროდუქტის ან სერვისის მომხმარებლები გახდნენ.


შესაბამისად, იმისათვის, რომ შეიქმას სწორი SEO სტრატეგიის დაგეგმარება და შემდგომ მისი განხორციელება, ჩვენ ვქმნით სამუშაო პროცესის სახელმძღვანელოს ე.წ.  (გაიდლაინს) დოკუმენტს, რომელსაც თქვენი დეველოპერები და შიდა გუნდი სამომავლოდ გამოიყენებენ სათანადო ცვლილებების განსახორციელებლად.
 
საბოლოო ჯამში, ჩვენ ვასრულებთ ტექნიკურ SEO სამუშაოებს საიტისთვის შედეგზე ორიენტირებული სტრატეგიითა და თქვენი ბიზნეს მიზნების გათვალისწინებით.

 

 • Black LinkedIn Icon
 • Black Facebook Icon
 • Black Twitter Icon
 • Black Google+ Icon
 • Black Instagram Icon

ტექნიკური SEO პროცესის მიმდინარეობა

ჩვენი ტექნიკური SEO სპეციალისტთა გუნდი დაკომპლექტებულია დეტალებზე ორიენტირებული ექსპერტებისგან. ჩვენ გვიყვარს სამუშაოს ტექნიკური ასპექტების შესწავლა და ორიენტირებული ვართ, კონკრეტულად თქვენს ბიზნესზე მორგებული ყველაზე ოპტიმალური შედეგის მიღებაზე.
წინასწარ შეგვიძლია მიახლოებითი შედეგების განსაზღვრა და სეო გეგმის შემუშავება მომდევნო 3 დან 12 თვის ვადებში

01

SEO აუდიტი

ჩვენ ჩავუტარებთ აუდიტს თქვენს საიტს:
გვერდის სიჩქარე, SSL სერთიფიკატები,
საიტის სტრუქტურული წყობა, 
პერმალინკები, შიდა ლინკები,
მობილურობა და სხვა

02

SEO სამუშაო პროცესი

შევქმნით სამუშაო პროცესის მიმდინარეობის დოკუმენტს, სადაც კონკრეტულ ვადებში იქნება გაწერილი დეტალურად  განსახორციელებელი სამუშაო პროცესები.

03

განხორციელება

მუდმივი კომუნიკაცია დეველოპერებთან და მონიტორინგის გაწევა მათ მიერ განხორციელებულ ცვლილებებთან დაკავშირებით.

Office Meeting

 კომპანია ,,პორტალის’’ მიერ გაწეული მომსახურება, თქვენს ბიზნესს დაეხმარება დაიკავოთ მოწინავე პოზიციები სხვადასხვა საძიებო სისტემებში

პორტალი ეს არის ერთადერთი სეო აუდიტორული კომპანია, რომელიც ეხმარება თქვენს ბიზნესს გახდეს უფრო მაღალ რეიტინგული ინტერნეტ სივრცეში და დაიკავოს საძიებო სისტემის პორტალებზე მაღალი პოზიციები. ჩვენი მეშვეობით,  საძიებო სისტემებში ხდება თქვენ საიტზე წვდომა, ე.წ. ,,დარანქვა’’ და ინდექსირება.  

თუ თქვენ არასდროს გაგიკეთებიათ საიტის ტექნიკური SEO აუდიტი, მოვიდა დრო, გაიგოთ სად, რა ადგილას იმყოფება თქვენი საიტი და რეალურად, რა პოზიციები უჭირავს თქვენს ბიზნესს ციფრულ სამყაროში.
 
ტექნიკური SEO მომსახურება ,,პორტალში’’ მოგცემთ სასარგებლო ინფორმაციას და ანალიზს, სამომავლოდ, თუ როგორ განამტკიცოთ თქვენი პოზიციები.

ჩვენი უფასო კონსულტაცია დაგეხმარებათ, გაიგოთ თუ რა საფრთხეების აცილებას შეძლებთ. ხოლო, ტექნიკური SEO აუდიტი მოგცემთ წარმოდგენას, თუ როგორ ვთანამშრომლობთ თითოეულ დამკვეთთან.

Mountain Cabin

მზად ხართ, თქვენი ბიზნესი გადავიდეს ახალ საფეხურზე?

სწორად შესრულებული ტექნიკური SEO

ტექნიკური SEO ხშირად არ შედის SEO მომსახურების ჩამონათვალში, რადგან რიგი პრობლემური საკითხები რთულად გადასამოწმებელია და შემდგომ გამოსასწორებელი. 
მიეცით საშუალება, ჩვენს ტექნიკურ SEO გუნდს, დარწმუნდეს, რომ თქვენი საიტი გამართულად მუშაობს და პრობლემის აღმოჩენის შემთხვევაში, შევძლოთ თქვენი დახმარება.