top of page

სოც. მედია მარკეტინგი

მიიღეთ

მეტი ტრაფიკი და

მეტი კონვერსია

dude2.png

საბაზისო

/ თვეში

100 - 500 სარეკლამო ბიუჯეტი ერთ არხზე  - თვეში

ელ.ფოსტის დიზაინი და კოპი
ბაზრის განსაზღვრა
ყოველთვიური ანგარიში

სტანდარტი

/ თვეში

500 - 1500 სარეკლამო ბიუჯეტი ერთ არხზე  - თვეში

ელ.ფოსტის დიზაინი და კოპი
ბაზრის განსაზღვრა

ყოველთვიური ანგარიში

პრემიუმი

/ თვეში

1500 -  სარეკლამო ბიუჯეტი ერთ არხზე  - თვეში

ელ.ფოსტის დიზაინი და კოპი
ბაზრის განსაზღვრა
ყოველთვიური ანგარიში

bottom of page