top of page

სოც. მედიამარკეტინგი

მიიღეთ

მეტი ტრაფიკი და

მეტი კონვერსია

სოც. მედია სერვისები

საბაზისო

/ თვეში

100 - 500 სარეკლამო ბიუჯეტი ერთ არხზე  - თვეში

ელ.ფოსტის დიზაინი და კოპი;
ბაზრის განსაზღვრა;
ყოველთვიური ანგარიში.

სტანდარტი

/ თვეში

500 - 1500 სარეკლამო ბიუჯეტი ერთ არხზე  - თვეში

ელ.ფოსტის დიზაინი და კოპი;
ბაზრის განსაზღვრა;

ყოველთვიური ანგარიში.

პრემიუმი

/ თვეში

1500 -  სარეკლამო ბიუჯეტი ერთ არხზე  - თვეში

ელ.ფოსტის დიზაინი და კოპი;
ბაზრის განსაზღვრა;
ყოველთვიური ანგარიში.

bottom of page